kinderopvang

Inleiding bij de tarieven

De gemeente Raalte subsidieert het peuterwerk voor peuters die binnen de gemeente wonen en minimaal twee dagdelen in de week komen.
Ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een eigen bijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Ouders die wel in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een hoger tarief, maar worden via de Belastingdienst voor het grootste deel van de kosten gecompenseerd.

Om een beeld te krijgen van de kosten in uw situatie bepaalt u eerst of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Dit kunt u doen via de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/ . U kunt met uw vragen hierover overigens ook altijd terecht kunt bij onze afdeling Klantbeheer, te bereiken onder 0572 – 360185 of klantbeheer@kinderopvangkoos.nl.

 

Mogelijkheid 1. U komt niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag

Dit betekent dat het peuterwerk voor uw zoon of dochter deels door de gemeente Raalte gesubsidieerd wordt. U betaalt wel een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Bij de indeling naar inkomen gaan wij uit van het belastbaar gezinsinkomen (u vindt deze in uw aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar). Het belastbaar inkomen van het voorafgaande jaar van beide ouders kunt u bij elkaar optellen en delen door 12 maanden. Vervolgens kijkt u in onderstaande tabel welke ouderbijdrage u moet betalen.

PEUTERWERK PW
2023
(gezamenlijk) toetingsinkomen  Ouderbijdrage
per uur
lager dan € 21.278 € 0.70
€ 21.279 € 22.695 € 0.70
€ 22.696 € 24.110 € 0.70
€ 24.111 € 25.528 € 0.70
€ 25.529 € 26.944 € 0.70
€ 26.945 € 28.362 € 0.75
€ 28.363 € 29.778 € 0.85
€ 29.779 € 31.191 € 0.94
€ 31.192 € 32.715 € 1.02
€ 32.716 € 34.236 € 1.08
€ 34.237 € 35.762 € 1.17
€ 35.763 € 37.283 € 1.22
€ 37.284 € 38.811 € 1.30
€ 38.812 € 40.334 € 1.37
€ 40.335 € 41.894 € 1.43
€ 41.895 € 43.456 € 1.50
€ 43.457 € 45.018 € 1.56
€ 45.019 € 46.580 € 1.63
€ 46.581 € 48.145 € 1.71
€ 48.146 € 49.706 € 1.75
€ 49.707 € 51.267 € 1.83
€ 51.268 € 52.830 € 1.89
€ 52.831 € 54.537 € 1.97
€ 54.538 € 57.885 € 2.11
€ 57.886 € 61.231 € 2.18
€ 61.232 € 64.579 € 2.28
€ 64.580 € 67.929 € 2.49
€ 67.930 € 71.275 € 2.70
€ 71.276 € 74.625 € 2.90
€ 74.626 € 77.972 € 3.13
€ 77.973 € 81.320 € 3.34
€ 81.321 € 84.669 € 3.54
€ 84.670 € 88.015 € 3.76
€ 88.016 € 91.367 € 3.96
€ 91.368 € 94.714 € 4.19
€ 94.715 € 98.060 € 4.40
€ 98.061
€ 101.408 € 4.60
€ 101.409 € 104.822 € 4.82
€ 104.823 € 108.252 € 5.01
€ 108.253 € 111.680 € 5.20
€ 111.681 € 115.109 € 5.39
€ 115.110 € 118.535 € 5.59
€ 118.536 € 121.965 € 5.77
€ 121.966 € 125.395 € 5.94
€ 125.396 € 128.825 € 6.11
€ 128.826  € 132.250  € 6.30 
€ 132.251 € 135.678 € 6.42
€ 135.679 € 139.109 € 6.42
€ 139.110 € 142.536 € 6.42
€ 142.537 € 145.965 € 6.42
€ 145.966 en hoger € 6.42

 

De ouderbijdrage wordt maandelijks in 12 gelijke delen geïnd.

Mogelijkheid 2. U komt wel in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag

U betaalt het reguliere tarief dat wij ook in rekening brengen voor kinderdagopvang. Peuterwerk is weliswaar duurder dan reguliere Kinderdagopvang, maar de meerkosten worden voldaan door de gemeente Raalte. U kunt uitgaan van:

Uurtarief € 9.46

Peuterwerk Raalte - wel recht op Kinderopvangtoeslag
2 x 2,75 uur per week (40 wkn)

Via de site www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u berekenen hoeveel de netto kosten zijn na compensatie door de Belastingdienst. Gemiddeld gaat uw kind door het jaar heen 18,33 uur per maand naar de peuterspeelzaal. Als u bij de Belastingdienst 18 uren per maand opgeeft krijgt u aan het einde van het jaar dus mogelijk een bedrag terug.

Tot slot

Ondanks het verschil in de wijze waarop de overheid bijdraagt aan de kosten (voor tweeverdieners hoofdzakelijk via Kinderopvangtoeslag en voor eenverdieners via gemeentelijke subsidie), zijn de netto kosten voor alle ouders per inkomenscategorie nagenoeg gelijk.
Heeft u vragen over uw situatie neem dan contact op met klantbeheer. tel. 0572-360185 of mail: klantbeheer@kinderopvangkoos.nl

 

Met de rekentool kunt u de kosten berekenen voor de opvang van uw kind(eren).