kinderopvang

Inleiding bij de tarieven

De gemeente Olst-Wijhe subsidieert het peuterwerk voor kinderen van wie de ouders niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. Ouders die wel in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een hoger tarief, maar worden via de Belastingdienst voor een deel van de kosten gecompenseerd.

Om te kunnen bepalen of u in uw situatie in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, gaat u naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/.

In onderstaande tabellen zetten we de kosten voor beide mogelijkheden op een rij. U kunt met uw vragen hierover overigens ook altijd terecht kunt bij onze afdeling Klantbeheer, te bereiken onder 0572 – 360185 of klantbeheer@kinderopvangkoos.nl .

Mogelijkheid 1. U komt niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag

Bij de indeling naar inkomen gaan wij uit van het belastbaar gezinsinkomen (u vindt deze in uw aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar). Het belastbaar inkomen van het voorafgaande jaar van beide ouders kunt u bij elkaar optellen en delen door 12 maanden. Vervolgens kijkt u in onderstaande tabel welke ouderbijdrage u moet betalen voor twee dagdelen per week.

De tabel naar belastbaar gezinsinkomen per maand is als volgt:

Peuterwerk Olst-Wijhe- geen recht op kinderopvangtoeslag
2 x 2,75 uur per week (40 wkn)
            Verzamelinkomen 2023 per jaar Ouderbijdrage
      2023
     per uur
     
          van          tot   
 €          0  €    21.278  €    0.43
 €    21.279  €    32.715  €    0.55
 €    32.716  €    45.018  €    1.18
 €    45.019  €    61.231  €    1.84
 €    61.232  €    88.015  €    3.19
 €    88.016  €   121.965  €    5.43
           boven € 121.966  €    7.21

 

De ouderbijdrage naar inkomen wordt in 11 maanden per jaar geïnd.

De gemeente Olst - Wijhe biedt de mogelijkheid om mensen met een minimuminkomen een tegemoetkoming te geven voor de kosten van deelname aan bepaalde activiteiten (sport, educatie, cultuur). Ook de bijdrage die de ouders betalen voor het peuterwerk valt onder deze regeling. Desgewenst kunt u zich hiervoor wenden tot de afdeling sociale zaken op het gemeentehuis.

Mogelijkheid 2. U komt wel in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag

Uutarief € 10.38


Via de site www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u berekenen hoeveel de netto kosten zijn na compensatie door de Belastingdienst.
Gemiddeld gaat uw kind door het jaar heen 18,33 uur per maand naar de peuterspeelzaal.
Als u bij de Belastingdienst 18 uren per maand opgeeft krijgt u aan het einde van het jaar dus mogelijk een bedrag terug.

Tot slot

Ondanks het verschil in de wijze waarop de overheid bijdraagt aan de kosten (voor tweeverdieners hoofdzakelijk via Kinderopvangtoeslag en voor eenverdieners via gemeentelijke subsidie), zijn de netto kosten voor alle ouders per inkomenscategorie nagenoeg gelijk.
Heeft u vragen over uw situatie neem dan contact op met klantbeheer. tel. 0572-360185 of mail: klantbeheer@kinderopvangkoos.nl

 

Met de rekentool kunt u de kosten berekenen voor de opvang van uw kind(eren).