kinderopvang

Overzicht van de tarieven van KOOS voor kinderdagopvang 2023.
Deze tarieven zijn geldig voor de locaties in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe!

Tarieven kinderdagverblijf - vaste opvang (51 weken)

                         Tarief opvang per uur
Reguliere opvang     aantal uur        Kinderopvang
           KOOS
             na aftrek
     kinderopvangtoeslag*
 Hele dag (07.15-18.00)  10.75 uur          € 9,46              € 1.30
 Ochtend  (07.15-13.00)    5.75 uur          € 9,46              € 1.30
 Middag   (12.30-18.00)    5.50 uur          € 9,46              € 1.30

 

                      Tarief opvang per uur
Verlengde opvang
n.b. niet bij alle locaties!
    aantal uur        Kinderopvang
           KOOS
             na aftrek
     kinderopvangtoeslag*
 Hele dag (07.00-19.00)  12,00 uur          € 9,46              € 1.30
 Ochtend  (07.00-13.00)    6,00 uur          € 9,46              € 1.30
 Middag   (12.30-19.00)    6.50 uur          € 9,46              € 1.30

 

Tarieven extra dagdeel kinderdagverblijf

 Tarief opvang per uur
Extra dagdeel  Kinderopvang
   KOOS
 na aftrek
 Kinderopvangtoeslag*
Bij reguliere of verlengde opvang      € 9,80             € 1.64

Afname alleen mogelijk per hele dag, ochtend of middag.

 

Tarieven kinderdagverblijf - flexopvang

  Tarief opvang per uur

Flexibele opvang
n.b. niet bij alle locaties!

Minimum aantal uur
    per maand
Kinderopvang
KOOS
na aftrek
Kinderopvangtoeslag*
Urenbundels per maand        36 uur       € 10,33            € 2.17

Af te nemen in blokken van 07.00-10.00/10.00-13.00/13.00-16.00/16.00-19.00. Zie voor overige voorwaarden
flexibele opvang

*Tarief opvang per uur na aftrek kinderopvangtoeslag is op basis van een modaal gezamenlijk verzamelinkomen
van circa € 38.000 per jaar en er van uitgaande dat het betrekking heeft op het zogenaamde 1e kind.
Volgens de Belastingdienst is dit het kind met de meeste aantal opvanguren per week.

Dit tarief is berekend op basis van gegevens zoals deze op dit moment bekend zijn en als gevolg daarvan onder voorbehoud. Daarnaast kan er sprake zijn van afrondingsverschillen.


BENIEUWD NAAR UW MAANDKOSTEN NA AFTREK VAN DE KINDEROPVANGTOESLAG?
GA NAAR DE REKENTOOL OP DE STARTPAGINA VAN KINDEROPVANG KOOS!