kinderopvang

Overzicht van de tarieven van KOOS voor buitenschoolse opvang 2023

Deze tarieven zijn geldig voor de locaties in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.

Tarieven voorschoolse opvang -  40 weken (Schoolweken)

     Tarief opvang per uur
 Voorschoolse opvang Aantal uur  Kinderopvang
 KOOS

 na aftrek
KInderopvangtoeslag*

 VSO 07.15-08.30   1.25 uur € 8,23 € 1.20
 VSO 07.15-08.45   1.50 uur € 8,23 € 1.20

Tijden afhankelijk van de schooltijden

Tarieven naschoolse opvang -  40 weken (Schoolweken)

     Tarief opvang per uur
 Naschoolse opvang Aantal uur  Kinderopvang
 KOOS

 na aftrek
KInderopvangtoeslag*

Lange middag > 4½ uur € 8,21 € 1.18
Continue (rooster) middag 3½ - 4½ uur € 8,56 € 1.53
Korte middag 3 - 3½ uur € 8.96 € 1.93

Exclusief vakantiedagen en margedagen

LET OP; in veel gevallen is het voordeliger om een contract voor opvang voor 51 weken i.p.v. voor
40 weken (plus eventueel een aantal extra dagdelen tijdens vakanties) af te sluiten.
Dit kunt u zelf doorrekenen d.m.v. onze rekentool. Bij twijfel kunt u ook altijd contact
opnemen met onze afdeling Klantbeheer. Zij adviseren u graag.

 

Tarieven naschoolse opvang - 51 weken (inclusief vakantie)

     Tarief opvang per uur
 Naschoolse opvang Aantal uur  Kinderopvang
 KOOS

 na aftrek
KInderopvangtoeslag*

Lange middag > 4½ uur € 7.98 € 0,95
Continue (rooster) middag 3½ - 4½ uur € 7.98 € 0,95
Korte middag 3 - 3½ uur € 8,10 € 1.07

Inclusief hele dag opvang in de schoolvakanties

 

     Tarief opvang per uur
Incidentele buitenschoolse opvang
 Kinderopvang
 KOOS

 na aftrek
KInderopvangtoeslag*

Extra dagdeel bso of vakantieopvang € 9,58 € 2.55
Vakantie-strippenkaart 8 dagdelen van 5½ uur € 9,23 € 2.20
Studiedagen-strippenkaart afname 18 uur € 9,23 € 2.20

Afname alleen mogelijk per hele dag, ochtend of middag volgens vaste tijden bso.
Zie voor overige voorwaarden buitenschoolse opvang.

 

Tarieven naschoolse opvang -  flexopvang

     Tarief opvang per uur
 Flexibele opvang
n.b. niet bij alle locaties!
Minimum
aantal uur
per maand
 Kinderopvang
 KOOS

 na aftrek
KInderopvangtoeslag*

Urenbundels per maand  12 uur € 9,26 € 2.23

Af te nemen in blokken van 3 uur. Zie voor overige voorwaarden flexibele opvang.

*Tarief opvang per uur na aftrek kinderopvangtoeslag is op basis van een modaal gezamenlijk verzamelinkomen
van circa € 38.000 per jaar en er van uitgaande dat het betrekking heeft op het zogenaamde 1e kind.
Volgens de Belastingdienst is dit het kind met de meeste aantal opvanguren per week.

Dit tarief is berekend op basis van gegevens zoals deze op dit moment bekend zijn en als gevolg daarvan onder voorbehoud. Daarnaast kan er sprake zijn van  afrondingsverschillen.

BENIEUWD NAAR UW MAANDKOSTEN NA AFTREK VAN DE KINDEROPVANGTOESLAG?

GA NAAR DE REKENTOOL OP DE STARTPAGINA VAN KINDEROPVANG KOOS!