kinderopvang

De missie van KOOS

Kinderopvang KOOS draagt bij aan een kansrijke start voor een gelukkig en zinvol bestaan voor alle kinderen in Salland. KOOS biedt ouders de gelegenheid om werk- en zorgtaken te combineren. Warmte en deskundigheid gaan hand in hand bij KOOS.

De visie van KOOS

Opvoeden is een begeleidingsproces van het kind tot volwassenheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk om een stimulerende omgeving te bieden, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen in wisselwerking met zijn omgeving. Kinderopvang kent verschillende verschijningsvormen. KOOS biedt kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan.

Hoewel de vormen van kinderopvang verschillend zijn, ligt aan elk daarvan dezelfde pedagogische visie ten grondslag, namelijk:

Het scheppen van een stimulerende en prikkelende omgeving waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanuit deze veilige basis kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale kinderen/mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen. KOOS ziet zichzelf als partner van ouders in het opvoedingsproces en zoekt dan ook de afstemming met hen.

Ook werkt KOOS samen met scholen en anderen die een rol spelen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Kinderopvang KOOS kiest voor een zo groot mogelijke aanwezigheid in de kleine kernen, om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en vanwege de leefbaarheid aldaar.