kinderopvang

Missie: Wat is het bestaansrecht van KOOS?

De missie van KOOS omvat 2 hoofddoelstellingen:

 • Kinderopvang KOOS biedt voor alle kinderen van 0-13 jaar de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Elk kind is uniek.
 • KOOS biedt ouders de kans om werk en zorgtaken te combineren.

Visie: Hoe wil KOOS de missie realiseren?

Dit doen we door:

 • Bondgenoot te zijn van ouders. We hebben een gezamenlijk belang: het welzijn van hun kind. We hebben elkaar nodig, we ondersteunen elkaar en leren van elkaar.
 • Kwaliteit te bieden door te werken vanuit de pedagogische visie.
 • Begeleiding, ondersteuning en stimulering van elk individueel kind door deskundig betrokken medewerkers. Binnen een veilige en uitdagende leeromgeving zijn de medewerkers in staat om hun aanbod van activiteiten aan te sluiten bij de talenten en ontwikkelingsfasen van elk kind.
 • Samen met de partners een zo optimaal mogelijke doorgaande ontwikkellijn te creëren van opvang naar onderwijs.

Kernwaarden

Ouders vertrouwen hun kind dagelijks toe aan onze pedagogisch medewerkers. Dat is nooit vanzelfsprekend. Bij KOOS realiseren we ons dat. We dienen als organisatie volkomen betrouwbaar te zijn, zowel in handelen, als in veiligheid, continuïteit en aanbod.

Om dit te waarborgen hebben we gekozen voor de volgende waarden:

 • Transparantie: Je stelt je zichtbaar en toegankelijk op. Je wilt verantwoording afleggen.
 • Verbinding: Je bent in staat te begrijpen, alvorens begrepen te worden. Samen bereik je meer.
 • Integriteit : Je stelt je open, eerlijk en respectvol op naar een ieder.
 • Kwaliteit, vakmanschap : Je stelt jezelf dagelijks de vraag: waar ben ik vandaag beter in geworden.
 • Vertrouwen: Je hebt lef en durft fouten te maken.