kinderopvang

Organisatie

KOOS is een organisatie voor kinderopvang in de regio Salland en Apeldoorn. KOOS biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderbemiddeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De ambitie is om in de snel veranderende omgeving verder te bouwen aan het uitstekende aanbod voor ouders en kinderen, dit in een intensieve samenwerking met het primair onderwijs. Sleutelwoorden hierbij zijn samenwerking met lokale partners, ontwikkeling van onze medewerkers en onze dienstverlening. Het beleid van KOOS is hierbij ondersteunend en kader gevend.

Structuur 

KOOS kent een platte organisatiestructuur, waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedecentraliseerd zijn. Hiervoor hebben we gekozen omdat we ruimte willen geven aan talent en ambitie van onze medewerkers.

De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:
           organogram