kinderopvang

Kinderopvang KOOS hanteert sinds 1 juli 2013 een nieuwe Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze pedagogisch medewerkers kennen deze meldcode en werken dienovereenkomstig. We vinden het belangrijk alert te zijn op signalen en om daar integer en professioneel mee om te gaan. Onderzoek wijst uit dat het werken met een meldcode aanzienlijk bijdraagt aan vroegtijdige signalering, zodat de goede stappen gezet kunnen worden in het belang van het kind.

Als u vragen heeft over deze meldcode, dan kunt u onze medewerkers hierop aanspreken.

Meldcode 2019 (PDF)