kinderopvang

KOOS is veilig en gezond!
De fysieke veiligheid en hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. Elk jaar wordt er op elke locatie een risico-inventarisatie uitgevoerd. Pedagogisch medewerkers inventariseren aan de hand van deze checklist op risico's en hoe zij met deze risico's omgaan. De GGD inspecteert regelmatig de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen onze organisatie. De GGD rapportages van al onze locaties en het gastouderbureau zijn zichtbaar op de website van het landelijkregisterkinderopvang.nl.

Alle pedagogisch medewerkers van KOOS hebben een BHV en/of EHBO cursus gevolgd en ondergaan jaarlijks een opfriscursus. Op alle groepen liggen EHBO koffers die regelmatig worden gecontroleerd en waar nodig bijgevuld.

Convenant kwaliteit
De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BKN) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink) hebben samen het Convenant Kwaliteit Kinderopvang vastgesteld. In het convenant zijn concrete kwaliteitseisen vastgelegd voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en opvang via het gastouderbureau.

Download het convenant kwaliteit per 2012.

Voedingsbeleid
Een gezonde voeding is van groot belang voor zowel de fysieke als de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen.
Het is de brandstof en de energieleverancier van onze dagelijkse activiteiten.
Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter concentreren, zitten lekkerder in hun vel en hebben minder kans op overgewicht.
Hier is het voedingsbeleid te lezen!