kinderopvang

Ouders worden actief betrokken bij het beleid van de kindercentra en het gastouderbureau van KOOS. In navolging van de Wet Kinderopvang, heeft KOOS in ieder kindercentrum en gastouderbureau een oudercommissie die nauw betrokken wordt bij de dagelijkse gang van zaken en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

De Locale Oudercommissie (OC)

De Oudercommissies (OC) bij KOOS worden gevormd door een aantal ouders van kinderen uit alle groepen van de betreffende locaties. De OC wordt geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen bij KOOS.

Locale oudercommissie

De Centrale Oudercommissie (CO)

Vanuit iedere Oudercommissie van de verschillende locaties van KOOS, nemen een of twee ouders zitting in de Centrale Oudercommissie (CO). De CO voert overleg met de directie van KOOS. De CO heeft een wettelijk verzwaard adviesrecht op een aantal onderdelen van de opvang.

Centrale oudercommissie

Huishoudelijk Reglement Oudercommissies

De Oudercommissies stellen zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het kindercentrum door een goede invulling te geven aan de adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Het huishoudelijk reglement laat de werkwijze van de oudercommissies zien.

Huishoudelijk reglement oudercommissies