kinderopvang
26 januari 2021

Kinderopvang KOOS biedt alle vormen van opvang aan voor kinderen van 0-13 jaar in Salland en Apeldoorn.
Het toezicht op het functioneren van de stichting ligt bij de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.
Op 1-4-2021 ontstaat in de Raad van Toezicht een vacature voor een lid met het aandachtsgebied: Kinderopvang/onderwijskunde/psychologie/pedagogiek

Is dit wellicht iets voor u? Bekijk dan het profiel of win nadere informatie in bij:                                           

Inge Tijdhof, directeur-bestuurder ( 06-13750521)                                                                                                        
Jan-Willem Stegeman, voorzitter Raad van Toezicht ( 06-11681630)

Uw motivatiebrief met CV kunt u tot en met 10 februari a.s. sturen naar p&o@kinderopvangkoos.nl

21 december 2020

Over KOOS

KOOS is een begrip in de omgeving Salland en Apeldoorn. Onze kinderopvangorganisatie bestaat uit 45 grotere en kleinere locaties en heeft zo’n 260 medewerkers. Wij bieden peuterwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, en gastouderopvang.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande, onder andere op het gebied van nieuwbouw en pas geopende of nieuw te starten locaties. Dit biedt voor jou een mooie uitdaging om verder mee te bouwen aan het succes. Bij KOOS is veel betrokkenheid binnen de organisatie, maar zeker ook binnen de omgeving waar zij hun locaties hebben. Dat maakt KOOS een fijne en informele werkomgeving.

Op welke functie solliciteer je?

Als clustermanager stuur je 5 (hoofd)locaties aan waarbinnen peuterwerk, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang vallen. Op deze locaties werken zo’n 60 medewerkers. Je wordt in jouw functie ondersteund door locatiecoördinatoren die ook de roosters maken, op de groep staan en eerste aanspreekpunt zijn voor medewerkers en voor jou.
Jouw werkstijl is zichtbaar in het stellen van duidelijke doelen, heldere communicatie en het geven van vertrouwen aan de medewerkers. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
Bij KOOS ligt de focus de komende jaren op kwaliteitsverbetering, het borgen van de processen en het aangaan van intensievere samenwerking met de ketenpartners.
Je helpt de organisatie verder met jouw positief kritische blik om kwaliteitsverbeteringen aan te dragen.

In één van de kernen werken we intensief aan een nog te bouwen kindcentrum samen met 2 onderwijspartners en andere ketenpartners. Hier ben jij het aanspreekpunt waar het gaat om de ontwerpfase, inhoud van het aanbod en samenwerking met andere partijen. Je zit dan ook geregeld met de directeuren van onderwijs aan tafel en het is jouw taak die stip op de horizon vooral ook in de teams te laten leven. Jouw betrokkenheid zorgt ervoor dat kinderopvang onlosmakelijk verbonden is aan de ontwikkelingen in deze kern.  

De besturen van het primair onderwijs zijn eveneens gevestigd in het hoofdgebouw van KOOS. Dat is prettig, want jij bent de verbinder die zorgt voor goed overleg en afstemming om de verdere samenwerking in de keten richting IKC vorm te geven in alle kernen.

Waarom past deze baan bij jou?

Je krijgt energie van het verder vormgeven van jouw locaties en dit doe je graag samen met jouw medewerkers. Je bent een manager met lef en je durft deuren te openen. Je krijgt veel vrijheid en alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook voor jouw ontwikkeling op inhoudelijk gebied, denk hierbij aan het (mede) samenstellen van beleidsstukken en het opzetten van inhoudelijke samenwerking met ketenpartners zoals onderwijs, gemeente, sport en welzijn. KOOS staat open voor jouw ideeën en biedt je het ondernemerschap om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Met jouw 2 collega clustermanagers en de directeur bepalen jullie gezamenlijk welke aandachtspunten prioriteit hebben. Daarom is het belangrijk dat je ook, indien nodig, op de rem kan trappen en overzicht houdt. Er ligt een uitdagende taak om de processen verder vorm te geven en te formaliseren en dat spreekt jou aan.

Wat vraagt KOOS?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Leidinggevende ervaring die gericht is op talentontwikkeling;
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Een ondernemende, daadkrachtige en inspirerende manager;
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Ervaring met trajecten op inhoudelijke samenwerking en proces- en organisatieontwikkeling;

Het is een pré als je ervaring hebt in de kinderopvang of pedagogiek, maar dit is niet noodzakelijk. Wel heb je een streepje voor als je kennis hebt van het landelijke VVE beleid en ervaring/affiniteit met IKC vorming.

 

Wat biedt KOOS:

Een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren, uitzicht op verlenging. Je ontvangt een salaris behorend in schaal 11 van de CAO kinderopvang. Thuiswerken is mogelijk (je krijgt een laptop en een mobiele telefoon). Daarnaast zijn er flexibele werktijden en heeft KOOS een goede regeling inzake zorgverlof, reiskosten en thuiswerken.

Er is een uitgebreid opleidingsaanbod, met daarbinnen vele mogelijkheden tot individuele scholing om je talenten verder te kunnen ontwikkelen.

Interesse?

Herken je jezelf in dit profiel? Dan komen we graag in contact met jou!
Schrijf vandaag nog jouw motivatie en cv en stuur deze naar p&o@kinderopvangkoos.nl
De sluitingsdatum is 22 januari. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 9 februari.
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling P&O, 0572-360185/ p&o@kinderopvangkoos.nl
Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Inge Tijdhof (directeur/bestuurder), 06-13750521 / i.tijdhof@kinderopvangkoos.nl

10 oktober 2019

Wij zoeken enthousiaste, betrokken pedagogisch medewerkers, die beschikbaar zijn voor inval op kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Wie zijn wij:

Koos is een dynamische kinderopvangorganisatie gevestigd in Salland en Apeldoorn.
Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
waaronder kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang.

Vertrouwen, respect, verbinding en inspiratie zijn belangrijke cultuurwaarden van KOOS. Deze waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met de kinderen, onze klanten en samenwerkingspartners omgaan.

Wat zoeken wij:

Wij zoeken pedagogisch medewerksters die als invalkracht flexibel inzetbaar zijn. Je vindt het een uitdaging om je kwaliteiten in te zetten op verschillende locaties van kinderopvang KOOS in werkgebied Salland.

De pedagogisch medewerker:

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kinderopvangcentrum.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.

Wat vragen wij:

Je bent meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar.

Je hebt (minimaal) een afgeronde opleiding op MBO-niveau 3 op (ped)agogische gebied, of een andere kwalificerende opleiding zoals opgenomen in de CAO Kinderopvang.

Je beschikt over pedagogische kennis en kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen.
Je bent tijdens schoolvakanties van basisscholen eventueel meer uren per week inzetbaar.
Je beschikt over de vaardigheden om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en te begeleiden.
Je bent creatief in het bedenken van activiteiten voor de doelgroep.

Wat bieden wij:

Een salaris behorend in Functieschaal 6 van de cao kinderopvang.
Een aanstelling op invalbasis, in eerste instantie voor de periode van 7 maanden, maar met uitzicht op verlenging.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie en Informatie:

Je kunt je sollicitatiebrief en cv zo spoedig mogelijk sturen aan: p&o@kinderopvangkoos.nl

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met afdeling P&O, tel. nr: 0572-360185.

Voor informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Marga Pool m.pool@kinderopvangkoos.nl

10 oktober 2019


Gezocht enthousiaste en lieve gastouders.

Voor ons gastouderbureau zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten met een pedagogische of andere kindgerichte opleiding die gastouder willen worden of al zijn in de regio Salland.
Als gastouder verzorg je de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, de opvang vindt bij jou thuis plaats of bij de vraagouder thuis.

Ben je in het bezit van een diploma op minimaal helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of vergelijkbaar, én beschik je over een geldig EHBO voor kinderen certificaat (of ben je bereid deze te halen) dan komen we graag in contact met jou!

KOOS zoekt:
Gastouders in heel Salland

KOOS BIEDT:
Maandelijks, rechtstreekse betaling van deze vergoeding door KOOS
Deskundige bemiddeling door onze medewerkers
Opvoedondersteuning
Cursus herhaling kinder-EHBO
Gratis abonnement op de speel-o-theek
Gedeeltelijke vergoeding Legeskosten
Thema avonden / workshops

Heb je belangstelling? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek
Bel naar 0572-360185 of mail naar gob@kinderopvangkoos.nl