kinderopvang
23 oktober 2018

Wie zijn wij:

Koos is een dynamische kinderopvangorganisatie gevestigd in Salland en Apeldoorn.
Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
waaronder kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang.
Vertrouwen, respect, verbinding en inspiratie zijn belangrijke cultuurwaarden van KOOS.
Deze waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met de kinderen, onze klanten en samenwerkingspartners omgaan.

Wat zoeken wij:

Per 1 januari ontstaat binnen onze organisatie de nieuwe functie personeels- en opleidingsfunctionaris. Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze medewerker die enthousiast wordt van de onderwerpen opleidingen & stagiaires, werving & selectie, arbo & verzuim en graag meedenkt over nieuw te ontwikkelen beleid. Ook de uitwerking van dit beleid zal een belangrijk onderdeel van de functie zijn.

Doordat het gaat om een nieuwe functie is er veel ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid om mee te denken over de exacte invulling van de functie en de wijze waarop taken binnen de afdeling weggezet kunnen worden.

Werkzaamheden rondom opleidingen (waaronder het opleidingsbeleid en het jaarlijks op te stellen opleidingsplan) worden nu uitgevoerd door een opleidingsfunctionaris. Deze taken zullen opgaan in deze nieuwe functie. Een duidelijke visie op opleidingen en de rol hiervan binnen de organisatie is daarbij van groot belang.

De personeels- en opleidingsfunctionaris:

 • bereid beleid voor en vertaalt deze naar concrete activiteiten.
 • voert activiteiten uit op het gebied van p&o en opleidingen, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de gestelde doelen.
 • is als praktijkopleider verantwoordelijk voor de communicatie en gang van zaken tussen aanwezige stagiaires, hun begeleiders en de opleidingsinstanties.
 • houdt zich als preventiemedewerker intensief bezig met het arbobeleid.
 • is gericht op samenwerken met zowel interne als externe partners.
 • maakt deel uit van de afdeling p&o en legt verantwoording af aan de manager ondersteunende diensten.

 

Wat vragen wij:

 • HBO werk- en denkniveau, een opleiding richting P&O, HRM of HRD.
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen.
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en begeleiden van werknemers/praktijkbegeleiders.
 • Organisatievermogen.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en verdedigen van plannen, het overdragen van kennis en het onderhouden van diverse contacten binnen en buiten de eigen onderneming.
 • Een proactieve en ondernemende werkhouding om invulling te kunnen geven aan een nieuwe functie.
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen.
 • Het kunnen stimuleren, motiveren en overtuigen van anderen bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de onderneming.

Wat bieden wij:

En uitdagende, nieuwe functie binnen een enthousiast team
Een salaris behorend in Functieschaal 8 van de cao kinderopvang
Een aanstelling per 1 januari 2019, voor 24 uur per week
Een jaarcontract, bij tevredenheid van beide kanten mogelijkheid tot verlenging
Standplaats Raalte

Sollicitatie en Informatie:

Je kunt je sollicitatiebrief en cv richten aan: p&o@kinderopvangkoos.nl
De sluitingsdatum is 7 november 2018.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met afdeling P&O, tel. nr: 0572-360185.

Voor informatie over de functie inhoud kun je contact opnemen met Joke de Jong (manager ondersteunende diensten), j.dejong@kinderopvangkoos.nl.

07 juni 2018

Wij zoeken per direct enthousiaste, betrokken pedagogisch medewerkers, die beschikbaar zijn voor inval op kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Wie zijn wij:

Koos is een dynamische kinderopvangorganisatie gevestigd in Salland en Apeldoorn.
Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
waaronder kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang.

Vertrouwen, respect, verbinding en inspiratie zijn belangrijke cultuurwaarden van KOOS. Deze waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met de kinderen, onze klanten en samenwerkingspartners omgaan.

Wat zoeken wij:

Wij zoeken pedagogisch medewerksters die als invalkracht flexibel inzetbaar zijn. Je vindt het een uitdaging om je kwaliteiten in te zetten op verschillende locaties van kinderopvang KOOS in werkgebied Salland.

De pedagogisch medewerker:

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kinderopvangcentrum.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.

Wat vragen wij:

Je bent meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar.

Je hebt (minimaal) een afgeronde opleiding op MBO-niveau 3 op (ped)agogische gebied, of een andere kwalificerende opleiding zoals opgenomen in de CAO Kinderopvang.

Je beschikt over pedagogische kennis en kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen.
Je bent tijdens schoolvakanties van basisscholen eventueel meer uren per week inzetbaar.
Je beschikt over de vaardigheden om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en te begeleiden.
Je bent creatief in het bedenken van activiteiten voor de doelgroep.

Wat bieden wij:

Een salaris behorend in Functieschaal 6 van de cao kinderopvang.
Een aanstelling op invalbasis, in eerste instantie voor de periode van 7 maanden, maar met uitzicht op verlenging.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie en Informatie:

Je kunt je sollicitatiebrief en cv zo spoedig mogelijk sturen aan: p&o@kinderopvangkoos.nl

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met afdeling P&O, tel. nr: 0572-360185.

Voor informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Marieke Meijrink (clustermanager) m.meijrink@kinderopvangkoos.nl

30 januari 2018


Heeten – Heino – Raalte – Luttenberg – Mariënheem en omgeving

Gezocht enthousiaste en lieve gastouders.

Voor ons gastouderbureau zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten met een pedagogische of andere kindgerichte opleiding die gastouder willen worden of al zijn in de regio Salland.
Als gastouder verzorg je de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, de opvang vindt bij jou thuis plaats of bij de vraagouder thuis.

Ben je in het bezit van een diploma op minimaal helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of vergelijkbaar, én beschik je over een geldig EHBO voor kinderen certificaat (of ben je bereid deze te halen) dan komen we graag in contact met jou!

KOOS zoekt:
Gastouders in Heeten, Heino, Raalte, Luttenberg, Mariënheem en omgeving

KOOS BIEDT:
Advies uurtarief van € 5,30 per uur per kind
Maandelijks, rechtstreekse betaling van deze vergoeding door KOOS
Deskundige bemiddeling door onze medewerkers
Opvoedondersteuning
Cursus herhaling kinder-EHBO
Gratis abonnement op de speel-o-theek
Gedeeltelijke vergoeding Legeskosten
Thema avonden / workshops

Heb je belangstelling? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek
Bel naar 0572-302456 of mail naar gob@kinderopvangkoos.nl