kinderopvang
10 januari 2020

Gezocht: Een ambitieuze, verbindende clustermanager


Wij zijn:

Een kinderopvangorganisatie met meerdere grotere en kleinere locaties, gevestigd in Salland en Apeldoorn, waar kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang wordt aangeboden.                                                                                                                     

Bij Kinderopvang KOOS werken we met ons hart. We zijn gericht op vakmanschap en ondernemerschap. Onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer en we hebben een hoge mate van  betrokkenheid bij elkaar en onze omgeving                  

Onze pijlers zijn:

 • Personeel en ontwikkeling;
 • Pedagogische kwaliteit;
 • Intensieve samenwerking in de keten, werkend richting IKC vorming.

Als clustermanager bij kinderopvang KOOS draag je onze waarden uit in je dagelijkse werk: je bent verbindend, inspirerend, transparant, werkt vanuit vertrouwen en gaat voor vakmanschap!

Als leidinggevende ben je integraal verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van jouw locaties en lever je een bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid.

Je geeft leiding aan zelfstandig werkende teams van verschillende grootte en samenstelling op onze locaties in Raalte. Hierbij word je per locatie ondersteund door een locatiecoördinator. Het cluster Raalte is een cluster waar veel ontwikkelingen gaande zijn, onder andere op het gebied van nieuwbouw en pas geopende of nieuw te starten locaties. Daarnaast wordt in deze kern, samen met ketenpartners, gekeken naar de opzet van een breder BSO-aanbod. Je bent intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de kernen waarin de locaties gevestigd zijn en je werkt nauw samen met de directies van het basisonderwijs ten behoeve van de doorgaande lijn voor kinderen.

Je legt verantwoording af aan de directeur en bent onderdeel van het managementteam.

Jij bent:

 • ondernemend, daadkrachtig en inspirerend;
 • klantgericht en sociaal;
 • communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • nieuwsgierig en hebt een vragende/kritische houding;
 • verbindend;
 • gericht op talentontwikkeling bij medewerkers;
 • procesgericht en hebt oog voor borging van processen.

 Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Managementopleiding;
 • ervaring in een leidinggevende functie;
 • pedagogische kennis;
 • bij voorkeur kennis van het landelijke VVE beleid;
 • ervaring/affiniteit met IKC vorming;
 • kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels- en financieel beleid;
 • in het bezit van rijbewijs en auto.

Wij bieden:

Een functie voor 32 uur per week. Je ontvangt een salaris behorend in schaal 11 van de CAO kinderopvang. Je krijgt een aanstelling voor een jaar, bij de juiste match wordt dit verlengd.

Sollicitatie en informatie:

Ben jij degene die we moeten aannemen? Stuur dan je motivatie en cv naar p&o@kinderopvangkoos.nl                                                                                        

De sluitingsdatum is 26 januari. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 4 februari.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling p&o, 0572-360185/ p&o@kinderopvangkoos.nl.
Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Inge Tijdhof (directeur/bestuurder), 06-13750521 / i.tijdhof@kinderopvangkoos.nl

 

10 oktober 2019

Wij zoeken enthousiaste, betrokken pedagogisch medewerkers, die beschikbaar zijn voor inval op kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Wie zijn wij:

Koos is een dynamische kinderopvangorganisatie gevestigd in Salland en Apeldoorn.
Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
waaronder kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderopvang.

Vertrouwen, respect, verbinding en inspiratie zijn belangrijke cultuurwaarden van KOOS. Deze waarden staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, met de kinderen, onze klanten en samenwerkingspartners omgaan.

Wat zoeken wij:

Wij zoeken pedagogisch medewerksters die als invalkracht flexibel inzetbaar zijn. Je vindt het een uitdaging om je kwaliteiten in te zetten op verschillende locaties van kinderopvang KOOS in werkgebied Salland.

De pedagogisch medewerker:

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kinderopvangcentrum.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.

Wat vragen wij:

Je bent meerdere dagen of dagdelen per week beschikbaar.

Je hebt (minimaal) een afgeronde opleiding op MBO-niveau 3 op (ped)agogische gebied, of een andere kwalificerende opleiding zoals opgenomen in de CAO Kinderopvang.

Je beschikt over pedagogische kennis en kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen.
Je bent tijdens schoolvakanties van basisscholen eventueel meer uren per week inzetbaar.
Je beschikt over de vaardigheden om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en te begeleiden.
Je bent creatief in het bedenken van activiteiten voor de doelgroep.

Wat bieden wij:

Een salaris behorend in Functieschaal 6 van de cao kinderopvang.
Een aanstelling op invalbasis, in eerste instantie voor de periode van 7 maanden, maar met uitzicht op verlenging.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie en Informatie:

Je kunt je sollicitatiebrief en cv zo spoedig mogelijk sturen aan: p&o@kinderopvangkoos.nl

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met afdeling P&O, tel. nr: 0572-360185.

Voor informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Ineke Verhoef (clustermanager) i.verhoef@kinderopvangkoos.nl

10 oktober 2019


Gezocht enthousiaste en lieve gastouders.

Voor ons gastouderbureau zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten met een pedagogische of andere kindgerichte opleiding die gastouder willen worden of al zijn in de regio Salland.
Als gastouder verzorg je de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, de opvang vindt bij jou thuis plaats of bij de vraagouder thuis.

Ben je in het bezit van een diploma op minimaal helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of vergelijkbaar, én beschik je over een geldig EHBO voor kinderen certificaat (of ben je bereid deze te halen) dan komen we graag in contact met jou!

KOOS zoekt:
Gastouders in heel Salland

KOOS BIEDT:
Maandelijks, rechtstreekse betaling van deze vergoeding door KOOS
Deskundige bemiddeling door onze medewerkers
Opvoedondersteuning
Cursus herhaling kinder-EHBO
Gratis abonnement op de speel-o-theek
Gedeeltelijke vergoeding Legeskosten
Thema avonden / workshops

Heb je belangstelling? Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek
Bel naar 0572-360185 of mail naar gob@kinderopvangkoos.nl