kinderopvang

Gepubliceerd 4 juni 2020

Naast het kinderdagverblijf en peuterwerk, gaat ook de BSO van Kinderopvang KOOS op 8 juni weer volledig open net als de scholen.

Dat betekent dat uw kind(eren) weer op de reguliere contractdagen welkom is/zijn en de aangepaste BSO dagen dus gaan vervallen.

Wat betekent de volledige openstelling voor de noodopvang?

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie (één van) de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden (24-uurs opvang) alleen beschikbaar voor kinderen van wie (één van) de ouders in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft tot 1 juli beschikbaar.
Mocht u als ouder toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kan dit worden aangevraagd bij Klantbeheer.

Veiligheid eerst

De uitgangspunten rond veiligheid en hygiëne zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.
Wij hebben deze vertaald naar ons eigen protocol ‘Heropening KOOS op 1,5 meter’. Je bent als ouder geïnformeerd over de maatregelen op de eigen locatie. We hebben persoonlijke en warme aandacht voor de kinderen en vinden het, net als jullie, fijn en bijzonder dat zij weer bij ons zijn. Daarnaast vragen we de aandacht voor hygiëne, het houden van afstand en kan de werkwijze rond brengen en halen net iets anders zijn.
Zo houden we de overdracht in de ochtend en middag korter dan normaal. De informatie over je kind die we willen overdragen die meer toelichting vraagt, wordt via het ouderportaal of eventueel telefonisch afgestemd.

Wij danken je alvast voor je begrip en medewerking.

Klachten? Dan blijven wij thuis

Zowel kinderen als medewerkers blijven bij klachten thuis. Medewerkers kunnen vanaf 6 mei getest worden wanneer zij klachten hebben. Is de test negatief en/of zijn medewerkers minstens 24 uur klachtenvrij, dan kunnen zij weer bij KOOS aan de slag.


Als je kind verkoudheidsverschijnselen heeft moet het thuis blijven. Als iemand anders in het gezin dergelijke klachten heeft die met koorts(+ 38 graden) gepaard gaan, dan blijven jullie allemaal thuis. Ook als je kind normaal gesproken naar de opvang zou gaan.
Mocht je kind klachten gaan vertonen bij ons op locatie, dan vragen we je kind op te halen.

We kijken er naar uit alle kinderen  weer op locatie te verwelkomen!