kinderopvang

Kinderdagverblijven en peuterwerk gaan vanaf 11 mei weer volledig open. Je kind(eren) van 0-4 jaar zijn dan volgens de contracturen van harte welkom bij ons.


De buitenschoolse opvang (BSO) volgt het ritme van de school. Dit betekent dat je kind(eren) alleen op de BSO komen op de dagen dat zij ook naar school gaan. Hoe dit precies werkt voor jouw BSO is afgestemd met de scholen in de nabije omgeving.

Scholen hebben de indeling met jou en de BSO gedeeld zodat wij de planning hierop konden maken.

Ook op het kinderdagverblijf en peuterwerk is deze planning afgestemd op de normale planning en de benodigde noodopvang.

Het is daarom niet mogelijk om te wisselen naar een ander(e) dag(deel).
Mochten er wijzigingen in tijden of indeling van de groepen zijn, dan hoor je dat van je locatiecoördinator op de eigen locatie of via het ouderportaal.

Ook bieden wij nog steeds noodopvang
Wij blijven ons best doen om kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen noodopvang te blijven bieden na 11 mei.

Ook kinderen die kwetsbaar zijn, kunnen aanspraak maken op de noodopvang. Omdat de groepen ook weer open zijn, vraagt dat om meer organisatie op locatie.

Het kan daarom voorkomen dat we meer tijd nodig hebben om een en ander te organiseren. Uiteraard informeren we je over eventuele wijzigingen.

Veiligheid eerst

De uitgangspunten rond veiligheid en hygiëne zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.


Wij hebben deze vertaald naar ons eigen protocol ‘Heropening KOOS op 1,5 meter’. Je bent als ouder geïnformeerd over de maatregelen op de eigen locatie. We hebben persoonlijke en warme aandacht voor de kinderen en vinden het, net als jullie, fijn en bijzonder dat zij weer bij ons zijn. Daarnaast vragen we de aandacht voor hygiëne, het houden van afstand en kan de werkwijze rond brengen en halen net iets anders zijn.


Zo houden we de overdracht in de ochtend en middag korter dan normaal. De informatie over je kind die we willen overdragen die meer toelichting vraagt, wordt via het ouderportaal of eventueel telefonisch afgestemd.

Wij danken je alvast voor je begrip en medewerking.

 

Klachten? Dan blijven wij thuis

Zowel kinderen als medewerkers blijven bij klachten thuis. Medewerkers kunnen vanaf 6 mei getest worden wanneer zij klachten hebben. Is de test negatief en/of zijn medewerkers minstens 24 uur klachtenvrij, dan kunnen zij weer bij KOOS aan de slag.


Als je kind verkoudheidsverschijnselen heeft moet het thuis blijven. Als iemand anders in het gezin dergelijke klachten heeft die met koorts(+ 38 graden) gepaard gaan, dan blijven jullie allemaal thuis. Ook als je kind normaal gesproken naar de opvang zou gaan.
Mocht je kind klachten gaan vertonen bij ons op locatie, dan vragen we je kind op te halen.

We kijken er naar uit jullie weer op locatie te verwelkomen.
Tot gauw!