kinderopvang

Marieke Dijkman en Selinde Holterman zijn 2 van de 5 pedagogisch beleidsmedewerkers / coaches bij Kinderopvang KOOS.

Het doel van de functie pedagogisch beleidsmedewerker / coach is het ontwikkelen, vertalen en implementeren het pedagogisch beleid. Ze zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) kennis en inzichten op pedagogisch gebied. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het vergroten van de pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers (pm-ers).

In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

  • Zij anticiperen op de laatste (wetenschappelijke) onderzoeken binnen de pedagogiek en beschrijven dit in het pedagogisch beleid.
  • Ze verzorgen trainingen voor alle pm-ers, waarbij ze de visie, overtuigingen, kennis, denk- en werkwijze zoals beschreven staat in het beleid eigen laten worden voor de pm-ers.
  • Ze observeren en coachen de pm-ers.

Mariëlle Holterman is onze VE coach. Zij zorgt naast bovenstaande taken ook voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de VE locaties.

Het is mogelijk dat de coaches of de pm-ers op de groep beeldmateriaal verzamelen wat zij bespreken tijdens het coachen van de pm-er, bijvoorbeeld voor de training babyspecialisme of de VE scholing. Uiteraard handelen zij binnen de richtlijnen van de privacy wet AVG en wordt het beeldmateriaal alleen gebruikt voor scholingsdoeleinden. Nadat het beeld is besproken wordt deze gewist.