kinderopvang

Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen tegen wie in 2016 geen officieel geschil is ingediend bij de Geschillencommissie, hebben een ‘klachtenvrijbrief 2016’ ontvangen.

Op die manier kunnen kinderopvangorganisaties hun ouders wijzen op de goede dienstverlening. Bij de klachtenvrijbrieven hoort een Geschilvrij Certificaat. Deze worden naar locaties gestuurd. Ook Kinderopvang KOOS heeft voor al haar locaties het Geschilvrij Certificaat gekregen.

Geschillencommissie

Het Klachtenloket Kinderopvang is ondergebracht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, en bestaat in deze vorm sinds 1 januari 2016. Voorheen konden ouders en kinderopvangorganisaties terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de grotere Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn in opdracht van het Ministerie van SZW, en in nauw overleg met BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), ontwikkeld en ingericht.

Terugkerende thema's

Organisaties die wel te maken kregen met een geschil, krijgen ook een brief toegestuurd. Hierin staat over welke vestiging een geschil is ingediend en waar het over gaat. Veel vragen van ouders en oudercommissies gaan over contracten, over financiën en over het aantal uren dat afgenomen moet worden. Daarnaast zijn kwaliteit en veiligheid belangrijke aandachtspunten. Het Klachtenloket Kinderopvang heeft op zijn site al veel vragen over deze onderwerpen beantwoord. https://www.degeschillencommissie.nl/