kinderopvang

Ouders met een kind bij één van de kindercentra van Kinderopvang KOOS hebben dit najaar een vragenlijst in kunnen vullen over de kwaliteit van de opvang van hun kind. 516 ouders hebben hiervan gebruik gemaakt.

Op alle 21 locaties van KOOS (met uitzondering van het gastouderbureau) werd ouders gevraagd naar hun mening. Ouders beoordeelden de opvang van hun kind op verschillende aspecten, zoals de faciliteiten, de flexibiliteit, informatieverstrekking, pedagogisch medewerkers, pedagogische vaardigheden en het pedagogisch beleid. Daarnaast werd gevraagd naar punten waarop KOOS de opvang kan verbeteren.

Het resultaat van het onderzoek: "KOOS staat er als organisatie goed voor. Van de ouders krijgen we een 7,9! Geen cijfer om achterover te leunen, maar wel iets om trots op te zijn" zo stelt directeur Bert Brouwer. "Uit de vragenlijst komt naar voren dat er grote waardering is voor de pedagogisch medewerkers, zij scoren gemiddeld zelfs een 8,5! Het is goed dat ouders hier het meest tevreden over zijn. De pedagogisch medewerkers doen immers het echte werk. Ook ouders beschouwen de medewerkers als belangrijkste aspect van het kindcentrum."

Belangrijk was het ook om te weten of kinderen inderdaad met plezier naar de opvang gaan. Dat blijkt zeker het geval. Pedagoog Carlinda Fuselier stelt: "Met dank aan de vele ouders die de vragenlijst in hebben gevuld hebben wij per locatie een beeld kunnen krijgen van de ervaring van kinderen en ouders. Er is veel aandacht besteed aan het invullen van de lijst. Met name uit de antwoorden van ouders op de open vragen kunnen we specifieke verbeterpunten en ook positieve punten herleiden. Er kan zeker wat gedaan worden met de opmerkingen."

Bert Brouwer vult aan: "We gaan de uitkomst per locatie analyseren. Er worden concrete acties verbonden aan de uitkomst van het onderzoek. Deze worden op elke locatie weer besproken met de Oudercommissie, zodat ouders daadwerkelijk gaan merken dat we blijven werken aan de ontwikkeling van de kwaliteit."

Hier vind u een korte weergave van de resultaten van de organisatie.