kinderopvang

De peuterspeelzaal is een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. Hier krijgt uw kind de kans om zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Het peuterwerk biedt een programma dat gericht is op het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van de peuter. Peuters worden voorbereid op de basisschool door spelenderwijs te leren kleuren, vormen en emoties te herkennen en de motoriek te verbeteren. Ook ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren ze hoe ze hun gevoel kunnen uitdrukken in woorden. In de bouw-, huis-, lees- of blokkenhoek, kunnen peuters zich terugtrekken om te spelen met hun vaste vriendjes.

Peuters bezoeken de peuterspeelzaal gedurende 2 dagdelen van elk 2,75 uur per week. Als uw peuter behoefte heeft aan meer begeleiding, dan kan hij of zij op advies van de GGD gedurende 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Dat gebeurt bijvoorbeeld als men inschat dat er een achterstand bestaat in de taalontwikkeling van uw kind.

Het ruilen van dagdelen is bij peuterspeelzalen niet mogelijk.

Gemeentelijke subsidie en eigen bijdrage

Peuterwerk wordt gesubsidieerd door de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. De regels die beide gemeenten hanteren verschillen onderling. Hieronder zetten we kort uiteen hoe het werkt. Alvorens we dat doen merken we het volgende op: Voor beide gemeenten is het van belang of u wel of niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. U kunt dat checken bij de site www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Voor inwoners van de gemeente Olst-Wijhe geldt het volgende:

  • indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u voor uw kind een tarief dat u kunt vinden achter het tabblad 'tarieven peuterwerk Olst-Wijhe'; via de Belastingdienst krijgt u een deel van de kosten terug; via de website www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u precies uitrekenen hoe hoog uw bijdrage netto is;
  • indien u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u voor uw kind een eigen bijdrage (zie onder het tabblad 'tarieven peuterwerk Olst-Wijhe');

Voor inwoners van de gemeente Raalte geldt het volgende:

  • indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u voor uw kind het reguliere tarief voor Kinderdagopvang (zie onder het tabblad 'tarieven kinderdagverblijf 2015'); via de Belastingdienst krijgt u een deel van de kosten terug;
  • indien u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u voor uw kind een eigen bijdrage (zie onder het tabblad 'tarieven peuterwerk Raalte');
  • de netto kosten voor ouders die in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag zijn even hoog als voor ouders die daar niet voor in aanmerking komen, behoudens minimale verschillen in uitzonderingssituaties;

Direct inschrijven?