kinderopvang

Wijziging doorgeven of opzeggen

Wilt u wijzigingen aanbrengen in dagdelen of wilt u de opvang stopzetten? Dan ontvangen wij graag uw gewenste wijzigingen of opzegging via onderstaande module.

De opzegtermijn van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk bedraagt één maand.
Deze opzegging kan op elke dag van de maand worden gedaan.

Voor eventuele vragen of advies kunt u altijd contact met ons opnemen via 0572 - 360185 of klantbeheer@kinderopvangkoos.nl.

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind

Voorziening

In welke kinderopvangvoorziening is uw kind geplaatst?

Wijziging of opzegging

Wilt u een wijziging doorgeven of opzeggen voor alle diensten?

Wijzigingen

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vakantieopvang
Gastouderopvang
Opvangtijden

Overig