kinderopvang

Extra dagdelen

 • Een extra dagdeel/dag kan door ouders van te voren worden aangevraagd via de KOOS-app(ouderportaal).
 • De pedagogisch medewerker overlegt met de ouder of een extra kind op het gewenste moment mogelijk is i.v.m. de bezetting en de kind-leidster ratio.

Dagen ruilen voor het kinderdagverblijf

 • Ruildagen worden bijgehouden op de locatie van uw kind.
 • Als u een kind minimaal 24 uur van te voren afmeldt, krijgt u daarvoor een ruildag.
 • Feestdagen waarop de locaties van KOOS gesloten zijn (met uitzondering van feestdagen in week 52) gelden ook als ruildag.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden van de feestdag. Dit kan via het digitale ouderportaal.
 • In overleg met de pedagogisch medewerker kunt u afstemmen wanneer uw kind wel komt. Als een ruiling betekent, dat er extra personeel voor ingezet moet worden, kan een ruiling niet doorgaan op die dag;
 • Ruildagen kunnen worden ingezet in een periode van 2 maanden voor de niet opgenomen dag tot 2 maanden na de niet opgenomen dag.
 • Het ruilen van een dagdeel is kindgebonden en wanneer de opvang eindigt, vervallen de nog openstaande dagdelen.
 • Wanneer het kind doorstroomt van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, vervallen de eventueel nog te ruilen dagdelen van het kinderdagverblijf.
 • Kinderopvang KOOS heeft bewust gekozen voor kinderopvang in vrijwel alle kernen in de regio. Het voordeel hiervan is dat onze locaties altijd overzichtelijk en dichtbij zijn. Wij vragen er uw begrip voor dat wij hierdoor voor het inhalen van ruildagen minder flexibiliteit kunnen bieden dan op grotere locaties mogelijk zou zijn.