kinderopvang

Extra dagdelen

  • Een extra dagdeel/dag kan door ouders van te voren worden aangevraagd via de KOOS-app(ouderportaal).
  • De pedagogisch medewerker overlegt met de ouder of een extra kind op het gewenste moment mogelijk is i.v.m. de bezetting en de kind-leidster ratio.

Dagen ruilen voor het kinderdagverblijf

Indien mogelijk probeert KOOS u een alternatief opvangmoment aan te bieden als uw kind op een geplande dag onverhoopt niet aanwezig kan zijn en dit tijdig gemeld wordt. Aan niet afgenomen ruildagen kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Als u een kind minimaal 24 uur van te voren afmeldt, kan er, als de omstandigheden het toelaten, een vervangende dag (dagdeel) worden aangeboden.
  • Afzeggingen worden bijgehouden op de locatie van uw kind.
  • Feestdagen waarop de locaties van KOOS gesloten zijn (met uitzondering van feestdagen in week 52 en week 1) gelden ook als ruildag.
  • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden van de feestdag. Dit kan via het digitale ouderportaal.
  • In overleg met de pedagogisch medewerker wordt afgestemd wanneer uw kind eventueel wel zou kunnen komen. Als door een ruiling extra personeel ingezet zou moeten worden, kan een vervangende dag niet aangeboden worden.
  • Ruildagen kunnen worden ingezet in een periode van 2 maanden voor de niet opgenomen dag tot 2 maanden na de niet opgenomen dag.
  • Het ruilen van een dagdeel is kindgebonden en wanneer de opvang eindigt, vervallen de nog openstaande dagdelen.
  • Wanneer het kind doorstroomt van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, vervallen de eventueel nog te ruilen dagen van het kinderdagverblijf.