kinderopvang

Welkom bij Gastouderbureau KOOS!

Op deze website vindt u alle informatie die u nodig heeft over gastouderopvang en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen.

Wilt u dat uw kind wordt opgevangen door een vast en vertrouwd persoon, in een huiselijke en vertrouwde omgeving?

Dan is gastouderopvang de opvangvorm voor u.

Een gastouder is iemand die uw kind in zijn/haar eigen huis of bij u thuis opvangt ( het zgn. huispersoneel).
Het is een flexibele en kleinschalige vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar (of einde basisschool).

Uw kind krijgt de persoonlijke aandacht die het verdient.

Waar mag u bij Gastouderbureau KOOS op rekenen, en waar betaalt u bureaukosten voor?
Wij regelen voor u dat u gebruikt kunt maken van de wet kinderopvang. Dit is gebonden aan eisen en kwaliteitstoetsing. Bij Gastouderbureau KOOS mag u o.a op de volgende punten rekenen:

 • intake gesprek vraagouder en gastouder
 • bemiddelingsgesprek c.q. kennismakingsgesprek
 • evaluatie 1x per jaar
 • risico inventarisatie jaarlijks op opvanglocatie
 • begeleiding registratie LRK
 • GGD inspectie (Koos administratie jaarlijks, gastouder steekproefsgewijs)
 • protocol kindermishandeling
 • pedagogisch beleidsplan
 • oudercommissie, gastouderintervisie en klachtenregeling
 • begeleiding gastouder
 • opleiding (o.a. kinder-ehbo), thema-avond, workshop gastouder
 • administratieve afhandeling
 • kassiersfunctie (het factureren van ouder, het uitbetalen aan gastouder)
 • vakantieopvang of bemiddeling bij ziekte
 • conflictbemiddeling
 • exit gesprek of gemotiveerde (schriftelijke) opzegging

Registratie Landelijk Register en GGD inspectierapporten.

Direct inschrijven? Gebruik de inschrijfmodule