kinderopvang

Ieder kind reageert weer anders op een nieuwe omgeving en nieuwe mensen.
Daarom is wennen erg fijn en belangrijk voor kinderen. Tijdens de wenperiode leert uw kind de omgeving kennen en maakt het contact met de andere kinderen en bouwt uw kind een band op met de pedagogisch medewerkers.
Tijdens het plaatsingsgesprek wordt er overlegd wanneer uw kind kan komen om te wennen.
Wanneer uw kind is geplaatst bij de Buitenschoolse opvang mag het twee dagdelen wennen.
Als uw kind doorstroomt vanuit het kinderdagverblijf naar de Buitenschoolse opvang zal uw kind af en toe mogen komen en kennismaken. Het wennen is kosteloos.