kinderopvang

Vakantie, een geweldige periode voor kinderen met veel vrije tijd en speelplezier, voor ouders een periode waarin goede opvang lastig te vinden is. Daarom biedt KOOS vakantieopvang aan op alle BSO's. Bij vakantieopvang gaat het om vrije tijd voor de kinderen met een uitdagend extra activiteitenprogramma. Ze kunnen spelen, lezen of gewoon dat doen waar ze zin in hebben. Er is volop speelgoed en handenarbeid materiaal. Ook is er een plek waar de kinderen rustig kunnen zitten. Iedere groep heeft gekwalificeerde leiding, er is tijd en aandacht voor alle kinderen.

In de zomervakantie biedt KOOS een bijzondere extra activiteit voor de kinderen, de zogenaamde Zomer BSO.
Elke week zijn er activiteiten die verbonden zijn met een overkoepelend thema.
Deze activiteiten zijn op de eigen BSO-locatie.

Het is mogelijk in de 11 weken schoolvakantie, alsmede alle bijzondere vrije schooldagen, vakantieopvang af te nemen. Bijzondere vrije schooldagen zijn de vrije dagen zoals deze aan het begin van het schooljaar vermeld staan in de schoolgidsen De openingstijden van de vakantieopvang zijn: 07.15 tot 18.00 uur. De minimale afname is 1 dagdeel per week. Alleen in de week tussen kerst en nieuwjaar en op erkende feestdagen is geen vakantieopvang mogelijk.