kinderopvang

Vanwege de huidige personeelskrapte is het op dit moment niet mogelijk om bij onze locaties in Salland te ruilen en/of extra dagdelen af te nemen.
Zodra dit weer mogelijk is, zullen we dit communiceren.

Extra dagdelen

  • Een extra dagdeel/dag kan door ouders van te voren worden aangevraagd via de KOOS-app (ouderportaal).
  • De pedagogisch medewerker overlegt met de ouder of een extra kind op het gewenste moment mogelijk is i.v.m. de bezetting en de kind-leidster ratio.

Dagdelen ruilen op de Buitenschoolse opvang

Indien mogelijk probeert KOOS u een alternatief opvangmoment aan te bieden als uw kind op een geplande dag onverhoopt niet aanwezig kan zijn en dit tijdig gemeld wordt. Aan niet afgenomen ruildagen kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Als u een kind minimaal 14 dagen van te voren afmeldt, kan er, als de omstandigheden het toelaten, een vervangende dag (dagdeel) worden aangeboden.
  • Afzeggingen worden bijgehouden op de locatie van uw kind.
  • In overleg met de pedagogisch medewerker wordt afgestemd wanneer uw kind eventueel wel zou kunnen komen. Als door een ruiling extra personeel ingezet zou moeten worden, kan een vervangende dag niet aangeboden worden.
  • Ruildagen kunnen worden ingezet tot en met het eind van het kalenderjaar waarin de afgemelde dag zich bevindt.
  • Het ruilen van een dagdeel is kindgebonden en wanneer de opvang eindigt, vervallen de nog openstaande dagdelen.
  • Wanneer het kind doorstroomt van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, vervallen de eventueel nog te ruilen dagen van het kinderdagverblijf.