kinderopvang

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen rond de opvang van hun kind. Ouders worden actief betrokken bij het beleid van de kindercentra en het gastouderbureau van KOOS.

In navolging van de Wet Kinderopvang, heeft KOOS in ieder kindercentrum en gastouderbureau een oudercommissie die nauw betrokken wordt bij de dagelijkse gang van zaken en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Wilt u deelnemen aan de oudercommissie?
Heeft U vragen voor de oudercommissie?
Dan kunt U contact opnemen via mail: gob@kinderopvangkoos.nl.