Scroll top
jess-bailey-l3N9Q27zULw-unsplash

Onze organisatie

KOOS is een organisatie voor kinderopvang in de regio Salland en Apeldoorn. KOOS biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterwerk en gastouderbemiddeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De ambitie is om in de snel veranderende omgeving verder te bouwen aan het uitstekende aanbod voor ouders en kinderen, dit in een intensieve samenwerking met het primair onderwijs. Sleutelwoorden hierbij zijn samenwerking met lokale partners, ontwikkeling van onze medewerkers en onze dienstverlening. Het beleid van KOOS is hierbij ondersteunend en kadergevend.

Structuur

KOOS kent een platte organisatiestructuur, waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedecentraliseerd zijn. Hiervoor hebben we gekozen omdat we ruimte willen geven aan talent en ambitie van onze medewerkers.

De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Kinderopvang KOOS is een organisatie die werkt volgens een Raad van Toezicht-model. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de directeur-bestuurder, werkgeverschap voor de directeur-bestuurder en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang KOOS.

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang KOOS en van de directeur-bestuurder alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die Kinderopvang KOOS heeft en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 heeft de kinderopvang een ‘eigen’ Governance Code. Deze code wordt ook door Kinderopvang KOOS nageleefd.

De Governance Code Kinderopvang bestrijkt vier hoofdgebieden:

  • Principes: integriteit, openheid.
  • Processen: maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden.
  • Prestaties: duidelijke doelstellingen, waarborgen van kwaliteit, vermogen tot leren.
  • Personen: rollen van bestuur en bestuurder, Raad van Toezicht en toezichthouders.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang KOOS de komende jaren nodig heeft.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden:

  • Jan-Willem Stegeman, voorzitter
  • Susanne Bergman vice-voorzitter
  • Ronald Weenk
  • Annemarie van de Vondervoort
  • Mariska Beltman

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang lezen?

meisje lezen

Enthousiast geworden? Schrijf je in bij jouw locatie.

Wil je een locatie bekijken? Vraag een rondleiding aan.