kinderopvang

Kinderopvang KOOS is een organisatie die werkt volgens een Raad van Toezicht-model. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de directeur-bestuurder, werkgeverschap voor de directeur-bestuurder en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang KOOS.

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang KOOS en van de directeur-bestuurder alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die Kinderopvang KOOS heeft en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 heeft de kinderopvang een 'eigen' Governance Code. Deze code wordt ook door Kinderopvang KOOS nageleefd.

De Governance Code Kinderopvang bestrijkt vier hoofdgebieden:
Principes: integriteit, openheid
Processen: maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden
Prestaties: duidelijke doelstellingen, waarborgen van kwaliteit, vermogen tot leren
Personen: rollen van bestuur en bestuurder, Raad van Toezicht en toezichthouders

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang KOOS de komende jaren nodig heeft.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden:

  • Jan Willem Stegeman, voorzitter
  • Marian Diepman, vice voorzitter
  • Ronald Weenk
  • Annemarie van de Vondervoort
  • Mariska Beltman

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang vindt u hier.