kinderopvang

 

Marieke Dijkman en Selinde Holterman zijn bij Kinderopvang KOOS de pedagogisch beleidsmedewerker/ coaches. Zij ontwikkelen, vertalen en implementeren het pedagogisch beleid. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het vergroten van de pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers (pm-ers).

In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Zij anticiperen op de laatste (wetenschappelijke) onderzoeken binnen de pedagogiek en beschrijven dit in het pedagogisch beleid. Ze hebben sinds dit jaar een geheel nieuw ontwikkeld pedagogisch beleid en dit jaar en komend jaar hebben we ingepland om iedereen te trainen in de overtuigingen, kennis, denk- en werkwijze zoals beschreven staat in het beleid.

Naast het bijhouden van de laatste onderzoeken, trainingen ontwikkelen en geven, coachen ze ook op de groepen en individueel aan de pm-ers. Begin 2020 gaan ze op de groepen coachen op interactievaardigheden van pm-ers. De insteek van de coaching is altijd gericht op het handelen van de pm-er en niet op bijvoorbeeld het gedrag van een kind. Zij observeren op de groepen en geven mogelijk tips en handvaten aan pm-ers, passend bij ons pedagogisch beleid.

Het is mogelijk dat zij beeldmateriaal verzamelen wat zij bespreken tijdens het coachen van de pm-er. Uiteraard handelen zij binnen de richtlijnen van de privacy wet AVG en wordt al het beeldmateriaal gewist nadat het beeld is besproken.