kinderopvang

Bij Kinderopvang KOOS hebben wij een afdeling kwaliteit. Deze bestaat uit de volgende medewerkers:

Esmee Timmer:               Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

                                            (Olst, Wesepe, Raalte Dorp, Springplank - Heino, Eibernest – Raalte Noord)

Selinde Holterman:         Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

                                            (Apeldoorn, Ivoor en Linderte – Raalte Noord)

Mariëlle Holterman:       Pedagogisch coach/beleidsmedewerker en VE-coach

                                            (Ons Plein – Heino, Heeten, Broekland, Luttenberg, Nieuw-Heeten)

Liza Bekendam:               Pedagogisch coach/beleidsmedewerker en kwaliteitsmedewerker

Leonie Hoogenkamp:     Activiteiten coördinator.

Het doel van de afdeling kwaliteit is het vergroten van de pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening. Ze zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) kennis en inzichten op pedagogisch gebied. Ze ontwikkelen, vertalen en implementeren het pedagogisch beleid en bevorderen de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers(pm-ers). Dit doen ze middels het geven van trainingen, observaties en coaching op de groepen. Daardoor wordt de kennis vergroot bij de pedagogisch medewerkers, zelfreflectie gestimuleerd, bewustwording vergroot, krijgen pm-ers ruimte om te oefenen en te ervaren en te herhalen. Het beschreven pedagogisch beleid laten ze op deze manier eigen worden voor de pm-ers.

De afgelopen jaren zijn medewerkers getraind en gecoacht in de 4 pedagogische basisdoelen:

  1. Bieden van emotionele veiligheid
  2. Bevorderen van persoonlijke competentie
  3. Bevorderen van sociale competentie
  4. Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken

Pm-ers hebben deze algemene kennis vertaald naar de eigen groep en wat ze specifiek kunnen bieden per doel op verschillende gebieden:

- de interactie tussen pm-er en kind,
- de groep kinderen,
- de speel-leeromgeving en aanbod ontwikkelmateriaal,
- en in activiteiten.

Op iedere groep is de poster met de pedagogische kwaliteitsboom terug te vinden.

In 2022 zijn de coaches gestart met observaties op alle groepen, waarbij werd gekeken naar het eerste doel: Het bieden van emotionele veiligheid. Wat zien we in het handelen van de pm-ers en hoe zien we dat terug in de kinderen. Onze pedagogisch coaches aan het woord:

“We zien dat pm-ers veel praten met de kinderen en er een prettige, taalrijke sfeer is op de groepen. Pm-ers zijn voorspelbaar in handelen en het dagritme op de groepen helpt de kinderen om zich emotioneel veilig te voelen. De rituelen die er zijn bij overgangsmomenten bevorderen ook bij deze voorspelbaarheid. Er is veiligheid tussen de kinderen onderling en ze worden gestimuleerd om elkaar te helpen. Activiteiten worden aangeboden waarbij er rekening gehouden wordt met extra, opbouwende stappen in moeilijkheid, zodat kinderen veilig en tegelijk geprikkeld worden.”

“Het is prachtig om te zien hoe de pm-ers de kinderen echt zien en horen en er sensitief responsief gehandeld wordt. Een kind kan zich volledig ontwikkeling als hij/zij zich vrij voelt en durft te ontdekken en te ervaren Door de observaties en de terugkoppeling krijgen de pm-ers nog meer inzicht in eigen handelen en het effect hiervan op kinderen en wordt de bewustwording vergroot.”

In 2023 wordt de deskundigheid van de pm-ers vergroot door te borgen wat we de afgelopen jaren hebben geleerd. Dit doen we door observaties van de pedagogische basisdoelen 2 t/m 4 en het beleid dat is geschreven en geïmplementeerd steeds meer toe te gaan passen in de praktijk. Denk aan beleid zoals;

  • Gezonde Voedingsbeleid
  • Visie op de speel-leeromgeving
  • Wenbeleid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid en gezondheidsbeleid
  • VE beleid

Met het beleid wordt het fundament geschreven hoe we kijken naar onderdelen van ons vak die betekenis hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Bij het beleid stellen we ons altijd de vraag:

Wat betekent dit voor het kind?’

De coaching uren op aanbod zijn in 2023 evenredig verdeeld over aan het aantal groepen op de locaties.
De overige coaching uren worden ingezet op aanvraag van de pm-ers en dat verschilt uiteraard per locatie.

Onze kennis en visie, maar ook de ervaringen van pedagogisch medewerkers en ouders komen  samen in ons beleid.

Mariëlle Holterman is naast pedagogisch coach/beleidsmedewerker ook VE coach (voorschoolse educatie). Zij zorgt naast bovenstaande taken ook voor verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de VE locaties.

De pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers zijn tevens aandacht functionaris binnen onze organisatie.

Het is mogelijk dat de coaches of de pm-ers op de groep beeldmateriaal verzamelen wat zij bespreken tijdens het coachen van de pm-er, bijvoorbeeld voor de training babyspecialisme of de VE scholing. Uiteraard handelen zij binnen de richtlijnen van de privacy wet AVG en wordt het beeldmateriaal alleen gebruikt voor scholingsdoeleinden. Nadat het beeld is besproken wordt deze gewist.