kinderopvang
Buitenschoolse opvang
Kids BaseKids BaseKids BaseKids BaseKids Base

Openingstijden

maandag t/m vrijdag vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
In de vakantie maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.