kinderopvang

KOOS is als kinderopvangorganisatie gevestigd in de gemeente Raalte, Olst-Wijhe en Apeldoorn. Het centraal bureau van KOOS is gevestigd in Raalte, daarnaast heeft KOOS ruim 40 verblijven in de hele regio. KOOS biedt liefdevolle en persoonlijke kinderdagopvang, peuterwerk, voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en gastouderopvang aan.

KOOS werkt met zelfverantwoordelijke teams op het kindcentrum, die vanuit het centraal bureau worden gefaciliteerd en gecoacht door de clustermanagers.

We werken met teams waar uw kind, u als ouders en onze pedagogisch medewerker centraal staan. Doordat KOOS regionaal in de verschillende dorpskernen is gevestigd, kan de vraag van de ouders en het aanbod van de verblijven goed op elkaar worden afgestemd. Vrijwel altijd is het mogelijk dat uw kind dichtbij u in de buurt kan worden geplaatst.

Downloads: